EuskalEtxeak. Portal de y para los centros vascos

  1. Inicio
  2. Red Euskaletxeak
  3. Boletín digital

Euskal Etxeak Digitala #533

 533. ZK.
2014/04/07-11

Nº 533
 07-11/04/2014

> Eusko Jaurlaritzak 105 milioi euro bideratuko ditu Euskadi nazioartean kokatzeko Basque Country Estrategiaren eskutik

 

> El Gobierno Vasco destinará 105 millones de euros para posicionar Euskadi en el mundo de la mano de la Estrategia Basque Country

Gobernu Kontseiluak Nazioartekotzeko 2020rako Basque Country Esparru Estrategia onartu du aste honetan. Iñigo Urkullu Lehendakariak "herri mailako proiektu bat" dela azpimarratu zuen eta "mundu mailan, bikaintasun lurralde gisa haztea" helburu duela. Jaurlaritzak 105 milioi euroko inbertsioa egingo du hiru urtetan, lehentasun gune hauek egongo direlarik: Alemania, Estatu Batuak, Mexiko eta Txina; gainera, beste zortzi eskualdekin egingo diren hitzarmenak. Euskal Etxeen kopuruaren inguruan, orain dauden 187tik 200 izatera espero da eta Global Basque Network sare berria kanpoan den euskal komunitatearen eskutik garatuko da. Estrategiak enpresen nazioartekotzeko plan bat ere badu eta atzerrian egiteko gazteentzako beka programak.

Guztia irakurri

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana la Estrategia Marco de Internacionalización 2020: Estrategia Basque Country. El Lehendakari Iñigo Urkullu explicó que "este es un proyecto de país que tiene la misión de crecer como territorio de excelencia en el escenario global". El Gobierno invertirá 105 millones de euros en tres años y habrá áreas de actuación prioritaria: Alemania, China, Estados Unidos y México, así como alianzas con otras ocho regiones. En cuanto al número de Euskal Etxeak, se espera pasar de las actuales 187 a 200 y desarrollar la nueva red Global Basque Network de la mano de la comunidad vasca en el exterior. La estrategi! a también incluye un plan de internacionalización empresarial y programas de becas para jóvenes en el exterior.

Ampliar noticia

 

> Euskararen V. Mapa Soziolinguistikoaren aurkezpena

 

>  Presentación del V Mapa Sociolingüístico del euskera

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak, Cristina Uriartek, eta Hizkuntza Politikarako sailburuordea den Patxi Baztarrikak euskararen V. Mapa Soziolinguistikoa aurkeztu dute. Mapa honen helburua, bost urtetan behin egiten dena, Euskal Autonomia Erkidegoan euskarak duen eboluzioa erakustea da. Esan behar da ikerketa honek hiru aldagai oinarrizkoak hartzen dituela kontuan: euskararen gaitasunaren bilakaera, lehenengo hizkuntza euskara den ala ez, eta euskararen etxeko erabilera. Ikerkuntzaren emaitzak aintzat hartuta, Baztarrikak euskara suspertzeko lau erronka aipatu ditu: “euskarak behar zaitu” adierazpenetik “euskara behar dut” esatera pasatzea; formalak ez diren arloetan euskararen erabilera indartzea; euskara erabiltzeko aukerak finkatzea eta beste aukera berri batzuk sortzea; eta belaunaldi gazteetan euskararen erabilera lehentasun bihurtze! a, alegia.

Guztia irakurri

 

La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, y el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, han presentado el V Mapa Sociolingüístico del euskera. El objetivo de este Mapa, que se realiza cada cinco años, es ofrecer una visión sobre la evolución del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca. Cabe destacar que este estudio contempla tres variables fundamentales: la evolución del conocimiento del euskera, la primera lengua de la población y el uso del idioma en el ámbito familiar. Tomando como base los resultados del estudio, Baztarrika ha destacado cuatro retos para revitalizar el euskera: pasar de la declaración de “el euskera te necesita” a la práctica de “necesito el euskera”; fortalecer el uso del ! euskera en los ámbitos no formales; consolidar y crear nuevas oportunidades para el uso del euskera; y priorizar el uso del euskera entre las generaciones más jóvenes.

Ampliar noticia

 

> Boiseko "Basque Block"-en inguruko artikulua BOGA aldizkariaren edizio berrian

 

> Un artículo sobre el "Basque Block" de Boise en la nueva edición de la revista BOGA

Dagoeneko Interneten BOGA: Basque Studies Consortium Journal aldizkariaren bigarren alea kontsulta daiteke, Boise State Universityren Euskal Ikasketen Zentruak argitaratua. Edizio honetan, 2014ko udaberrikoa dena, Gretchen Hill-Marino autoreak argitaratu duen "Production of Heritage: The Basque Block in Boise, Idaho" izeneko artikulua da aipagarriena. Esteka honetan jaitsi daitekeen ingelesez idatziriko 23 orrialdeko artikuluan, Hill-Marinok Idahora iritsi ziren lehenengo euskaldunen ondorengoek Basque Block eraikitzeko bizi izan duten testuinguru ekonomiko eta soziala ikertzen du; iraganean, talde migratzaileek Estatu Batuetako gizartean ikustezinak izan nahi zuten, baina orain euren kulturarekin harremana manten! du nahi dute. Ikertzailea geografian lizentziatua da Oregoneko Unibertsitean, Reno eta Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi eta gero, 2007tik, euskal kultura ikertu du Estatu Batuetako Mendebaldean.

Guztia irakurri

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here.

 

Ya se puede consultar en Internet el segundo número de la revista BOGA: Basque Studies Consortium Journal, publicada por el Centro de Estudios Vascos de Boise State University. En esta edición, correspondiente a la primavera de 2014, destaca un artículo titulado "Production of Heritage: The Basque Block in Boise, Idaho", publicado por la autora Gretchen Hill-Marino. En un artículo en inglés de 23 páginas que se puede descargar en este enlace, Hill-Marino examina el contexto económico y social sobre el que los descendientes de los primeros vascos que llegaron a Idaho han dado forma al Basque Block; en el pasado, los grupos migratorios querían ser invisibles en la sociedad estadounidense, pero ahora quieren mantener el contacto con su cultura. La investigadora es licenciada en geografía por la Universidad de Oregon, después de estudiar en Reno y en Universidad del País Vasco, desde 2007, ha estudiado la cultura vasca en el Oeste Americano.

Ampliar noticia

 

> Bi tresna berri euskara-gaztelania eta ingelesa-euskara itzulpenak egiteko

 

> Dos nuevas herramientas para hacer traducciones euskera-castellano e inglés-euskera

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak, Cristina Uriartek eta Hizkuntza Politikarako sailburuordea den Patxi Baztarrikak, Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile automatikoaren fase berria aurkeztu dute. Hiru dira berrikuntzak: martxan dagoen gaztelania-euskara itzultzailearen hobetutako bertsio bat eta bi tresna berri, euskara-gaztelania eta ingelesa-euskara itzultzaileak. Gehienez 1.500 karaktere dituen testuak itzultzen dituen aplikazioa www.itzultzailea.euskadi.net helbidean kontsulta daiteke eta deskargatzeko eskuragarri jarriko da "smartphone" telefonoetan ere erabili ahal izateko. 2013. urtean 5.000.000 dokumentu baino gehiago itzuli zirela aipatu behar da. Baztarrikak "itzulpen zerbitzu hau asko garatu" dela "eta herritar askok gure webgunean eskaintzen dugun zerbitzu hori erabiltzen"! dutela azpimarratu zuen.

Guztia irakurri

La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, y el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, han presentado la nueva fase del traductor automático del Gobierno Vasco. Las novedades son tres: una versión actualizada y mejorada del traductor automático castellano-euskera y dos nuevas herramientas, el euskera-castellano y el inglés-euskera. La aplicación, que traduce textos cortos de hasta 1.500 caracteres, está disponible en la dirección www.itzultzailea.euskadi.net y también se podrá descargar para usarse en teléfonos "smartphone". Hay que destacar que en 2013 fueron más de 5.000.000 los documentos traducidos por el traductor automático. Baztarrika destacó que "este servicio de traducción ha avanzado mucho y son muchas las personas que utilizan el servicio que ofrecemos en nuestro sitio web”.

Ampliar noticia

 

> hellabasque.com, Interneten arrakasta handia duen euskaldun-amerikar baten bloga

 

> hellabasque.com, el blog de una vasco-americana que triunfa en Internet

Anne Marie Chiramberro euskal-amerikar gazte bat da. Bere familiak Garazin (Behe-Nafarroan) du bere sorterria, dantzaria izandakoa eta San Frantziskoko euskal komunitatean hazi da. Gazte hau, azken egunetan Euskal Herrian bisitan ibili da, EiTBn elkarrizketa bat egin diote eta hellabasque.com izeneko bloga idazten du, Interneten arrakasta handia lortu duena. Anne Mariek  "euskaldunak Estatu Batuetara nola iritsi ziren edo artzainen inguruko ikerketa asko" daudela azaltzen du baina ez dela "hainbeste mintzatzen gaur egun ekintzak antolatzen dituzten talde gazteen gainean". Horrela, Chiramberrok bere nortasunari, bi kulturen arteko ezberdintasunei, lagun edo familiari buruzko artikuluak idazten ditu. Blogari esker! , Anne Mariek "irudikatzen ez zuen jendearekin harremanetan jartzea" lortu du eta Estatu Batuetan bizi den euskal komunitatea, jende askorentzat ezezaguna dena, ezagutzera ematen ari da. Irudian, blogaren egilea.

Guztia irakurri

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here.

"Euskal Etxeak digitala" egiten dugun lan taldeak Aste Santuko oporrak hartzen ditugu eta bi asteetan buletin digital hau ez dugula argitaratuko jakinarazten dizuegu. Maiatzaren 2an, berriro zuekin izango gara.

Anne Marie Chiramberro es una joven vasco-americana. Su familia es originaria de la zona de Garazi (Behe-Nafarroa), ella ha sido dantzari y ha crecido en la comunidad vasca de San Francisco. Esta joven, que estos días ha estado de visita en Euskal Herria y a la que han hecho una entrevista en EiTB, escribe un blog llamado hellabasque.com, que ha tenido mucho éxito en Internet. Anne Marie explica que "hay muchas investigaciones sobre cómo llegaron los vascos y vascas a Estados Unidos o sobre los pastores, pero no se habla tanto sobre los grupos de jóvenes que organizan actividades hoy en día". Así, Chiramberro escribe artículos sobre su identidad, las diferencias entre las dos c! ulturas, los amigos o la familia. Gracias al blog, "ha contactado con gente que nunca hubiera imaginado" y está dando a conocer la comunidad vasca de Estados Unidos, desconocida para mucha gente. En la imagen, la autora del blog.

Ampliar noticia

 

El equipo que hacemos "Euskal Etxeak digitala" nos vamos de vacaciones de Semana Santa y les comunicamos que no publicaremos este boletín digital en las dos próximas semanas. Volveremos el 2 de mayo.

     
 

 

 

Leer más...

Resultados 129 - 144 de 150