EuskalEtxeak. Portal de y para los centros vascos

  1. Inicio
  2. Red Euskaletxeak
  3. Boletín digital
  4. Euskal Etxeak Digitala #539

Euskal Etxeak Digitala #539

 539. ZK.
2014/06/2-6

Nº 539
 2-6/06/2014

> Lehendakariak Gernika Abesbatza hartu du, Pariseko Eskual Etxeko Korua

 

> El Lehendakari recibe a Gernika Abesbatza, el Coro de la Eskual Etxea de París

Iñigo Urkullu Lehendakariak Gernika Abesbatza, Pariseko Eskual Etxeko Korua, hartu du Lehendakaritzan. Pariseko koruarekin batera  Gasteizko Gurasoak-San Viator Abesbatza ere etorri da Lehendakaritzara; paristarrak Gasteizera kantatzera ekarri dituen abesbatza hain zuzen ere. Gernika Abesbatzak zortzi hamarkada baino gehiago daramatza saioak ematen hala Frantziaren barruan nola kanpoan. Taldeak Pirinioetako bai iparretik bai hegotik datozen euskaldunak hartu ditu beti. 1932an Errepika izenarekin sortu zen, baina foru-hiribilduaren bonbardaketa tragikoaren ondoren Gernika izena hartu zuen. Bere historia luzean euskal jatorriko musikari eta kantari ospetsu asko izan ditu, André Dassary, Jean Borthayre, Jorda Gallastegi edo Felix Ibarrondo bezala. Gernika Abesbatzaren errepertorioak  Mikel Laboaren, Lerbordesen, Mokoroaren, Olaizolaren, Guridir! en, Aita Donostiaren edo Sorozabalen piezak hartzen ditu.

Guztia irakurri

 

El Lehendakari Iñigo Urkullu ha recibido en la sede de Lehendakaritza a Gernika Abesbatza, el Coro de la Eskual Etxea de París. Junto al coro de París ha acudido también a Lehendakaritza la Coral Gurasoak-San Viator de Vitoria-Gasteiz; precisamente la sociedad coral que ha traído a los parisinos a cantar en la ciudad. Gernika Abesbatza lleva más de ocho décadas actuando tanto dentro como fuera de Francia. El grupo ha acogido siempre a vascos procedentes tanto del norte como del sur de los Pirineos. Creado en 1932 como coro Errepika, fue rebautizado como Gernika tras el trágico bombardeo de la villa foral. En su dilatada historia ha contado entre sus miembros a numerosos músicos y cantantes  ilustres de origen vasco como André Dassary, Jean Borthayre, Jorda Gallastegi o Felix Ibarrondo. El reper! torio de Gernika Abesbatza incluye piezas de Mikel Laboa, Lerbordes, Mocoroa, Olaizola, Guridi, Aita Donostia o Sorozabal.

Ampliar noticia

 

> Ibilaldia 2014, "euskararen bihozfera (aniztasuna)" lelopean

 

> Ibilaldia 2014, bajo el lema "la biosfera (diversidad) del euskera"

Joan den larunbatean Gernikan Ibilaldia izan da, hau da, Bizkaiko ikastoleen jaia. Gernikako Seber Altube Ikastolak ilusio handiz hartu zuen Ibilaldia antolatzeko lekukoa. Harrez gero gogor aritu da lanean eta "euskararen bihozfera" lelopean hainbat eta hainbat ekintza burutu ditu. Goizean goiz egindako flashmob-ak jaiaren motorra berotzeko lagundu du eta jendetza hurbildu da Pasealekua izeneko gunera musikaz eta giro onaz gozatzera. McOnak, Sarkor, Fiakun eta Oxabi taldeek jarri dute doinua, baina herri kiroletako tartea ere egon da, izan ere, dibertsitatea da (leloko "bihozfera"k hori adierazi nahi du eta) Ibilaldi honen ezaugarri nagusia, baita guneetan ere. Irudian, jaiaren tarte bat.

Guztia irakurri

 

                                                            

El pasado sábado se celebró en Gernika Ibilaldia, la fiesta de las ikastolas de Bizkaia. La ikastola Seber Altube de Gernika había tomado el relevo de la organización de esta edición de la Ibilaldia con mucha ilusión. Bajo el lema "la biosfera del euskera" ha organizado multitud de actividades. A primera hora de la mañana una flash-mob ayudaba a calentar el motor de la fiesta y una gran cantidad de gente se acercaba a la zona de Pasealeku a gozar de la música y el magnífico ambiente. Los grupos McOnak, Sarkor, Fiakun y Oxabi pusieron la música, pero hubo también espacio para los herri kirolak, ya que la diversidad (de ahí la referencia a la "biosfera"), también en los espacios festivos, ha sido una de las características principales de esta Ibilaldia. En la imagen, uno ! de los momentos de la fiesta.

Ampliar noticia

 

> Alberto Irigoyen-ek idatzitako Kubarako euskal emigrazioaren gaineko liburu baten aurkezpena

 

>  Presentación de un libro de Alberto Irigoyen sobre la emigración vasca a Cuba

Alberto Irigoyen euskal ikertzaile uruguaiarra Euskadin dago euskaldunek Kubara egindako emigrazioari buruz idatzi duen liburua aurkezteko. “La Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia y otras entidades Vasco-Cubanas” du izenburua liburuak. Eusko Jaurlaritzaren Kanpoan den Euskal Komunikatearentzako Zuzendaritzaren eskutik izango da aurkezpena emigrazioarekin zerikusi gehien izan duten hiru euskal hiriburuetan: Bilbon, Donostian, eta Baionan, alegia ekainaren 9an, 10ean eta 12an, hurrenez hurren. Liburua Urazandi bildumakoa da (Eusko Jaurlaritzak argitaratzen du bilduma hori) eta berebiziko interesa izan arren oso gutxi aztertu den gai bati ekin dio Alberto Irigoyenek liburu horretan: Kubako euskaldunen historia.
 

Guztia irakurri

 

El investigador vasco-uruguayo Alberto Irigoyen está en Euskadi para presentar su libro sobre la emigración vasca a Cuba. El libro se titula “La Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia y otras entidades Vasco-Cubanas”. La presentación se hará de la mano de la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior del Gobierno Vasco en las tres capitales vascas más relacionadas con la emigración: Bilbao, Donostia / San Sebastián y Baiona los días 9, 10 y 12 de junio respectivamente. El libro forma parte de la colección Urazandi, editada por el Gobierno Vasco, y en el mismo Alberto Irigoyen aborda un tema que, a pesar de su extraordinario interés, ha sido poco estudiado: el de la historia de los vascos en Cuba.

Ampliar noticia

À part basque et espagnol, cette information est aussi disponible en français en cliquant ici.

 

> Mallorcako Euskal Etxeak ez du atsedenik hartzen: Barnetegia, Kontzertuak eta Cap Culturala

 

> La Euskal Etxea de Mallorca no descansa: Barnetegi, Conciertos, Cap Cultural

Mallorcako Euskal Etxeak egitarau zabala prestatu du ekainaren 6tik 8ra egingo duen Cap Culturalerako (edo Kultura Asteburua). Egun nagusia bihar izango da, larunbata ekainaren 7a, Parc de les Estacions-en egingo den kontzertuarekin. Han egongo dira Dangiliske, Urko, Gorka eta Natxo Knorr, Monkey Doh eta Talamh. Horrez gain, ostiralean eta larunbateko goizean Dangiliske taldeak lantegiak egindo ditu: trikitixa, dultzaina, txalaparta, dantza eta euskal abestiak. Igande goizean erakustaldia egingo da Euskal Etxean eta asteburuan zehar ikastaroetan ibili diren ikasleek bertan ikasitakoa erakusteko aukera izango dute. Oso pozik daude halaber maiatzaren 24an eta 25ean Palman egin zen Barnetagiaren hirugarren edizioarekin. Bi talde osatu ziren: euskara ikasleena batetik eta bestetik euskal kulturara eta hizkuntzara lehenengo aldiz hurbiltzen ziren  Mallorcako lagunena. 

Guztia irakurri

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here

 

La Euskal Etxea de Mallorca ha preparado un completo programa de actividades para el Cap Cultural (Fin de Semana Cultural) que celebra del 6 al 8 de junio. El día grande es mañana, sábado 7 de junio, con un concierto en el Parc de les Estacions, con Dangiliske, Urko, Gorka y Natxo Knorr, Monkey Doh y Talamh. Además, el viernes y la mañana del sábado, el grupo Dangiliske impartirá varios talleres: trikitixa, dulzaina, txalaparta, danza y canciones vascas. El domingo por la mañana quienes participen en estos talleres tendrán oportunidad de demostrar lo aprendido en un espectáculo en la sede de la Euskal Etxea. Se han mostrado asimismo muy satisfechos por la tercera edición del Barnetegi, realizada el 24 y 25 de mayo en Palma. Se formaron dos grupos: el de los alumnos de euskera y el de mallorquines interesados p! or la cultura vasca que se acercaban al euskera por primera vez.

Ampliar noticia

 

> Bretainia, Euskadiren lorratzean

 

> Bretaña, tras los pasos de Euskadi

"Ar Redadeg" ("Lasterketa" bretoieraz) euskal "Korrika"tik inspirazioa hartutako errelebo-lasterketa da. Bi urtez behin izaten da, eta Bretainiatik dabil herriz herri eta jai giroan, egunez eta gauez gelditu gabe, belaunaldi guztien eta herriko lurraldeen artean hizkuntza bretoiaren transmisio -bizidun, integratzaile, adiskidetsu, sortzaile eta dinamiko- baten sinbolo izateko. Bretoieraren sustapenerako ekimenen alde egiteko ibilbideko kilometroak saltzen dira, eta lortutako etekinak  irakaspen-proiektuetan, aisian, komunikabideetan, kirolean edo kulturan oro har inbertitzen dira. Baina beti familian eta bizitza sozialean bretoieraren erabileraren sustapenari bideratuta. Bretoieraren egoera ez da ona: biztanleen %3k soilik hitz egiten dute, eta horien hiru heren inguru 60 urtetik gorakoak dira. Irudian, "Alambig Elektrik" taldearen partaideak, "! 2014ko Ar Redadeg-aren" kantako sortzaileak. Bene-benetako printzipio-deklarazio bat, musika zeltaren eta funkaren arteko bide erdian.

Guztia irakurri

 

"Ar Redadeg" ("La Carrera" en bretón) es una carrera de relevos inspirada en la "Korrika" vasca. Se celebra cada dos años y recorre Bretaña en un ambiente popular y festivo, día y noche sin parar, para simbolizar una transmisión -viva, integradora, amigable, creativa y dinámica- de la lengua bretona entre todas las generaciones y los territorios del país. Para apoyar las acciones de promoción del bretón se venden los kilómetros del itinerario y los beneficios obtenidos se invierten en proyectos de enseñanza, ocio, medios de comunicación, deporte o cultura en general. Pero siempre orientados a la promoción del uso del bretón en la vida social y familiar. La situación del bretón no es buena: sólo lo hablan el 3% de la población, y tres cuartos de ese porcentaje son mayores de 60 años. En la imagen, los componentes del grupo "Alambig Elektrik", creadores de la canción de "Ar Redadeg 2014". Toda una declaración de principios, a medio camino entre la música celta y el funk.

Ampliar noticia