EuskalEtxeak. Portal de y para los centros vascos

  1. Inicio
  2. Red Euskaletxeak
  3. Boletín digital
  4. Euskal Etxeak Digitala #545

Euskal Etxeak Digitala #545

 545. ZK.
2014/07/14-18

 

Nº 545
14-18/07/2014

> Euskal gizarteak nahigabetuta dago Nestor Basterretxearen heriotza dela-eta

 

>  La sociedad vasca lamenta profundamente el fallecimiento de Néstor Basterretxea

Euskal gizarteak zeharo nahigabetuta dago Nestor Basterretxearen heriotza dela-eta. Urte askotan euskal diasporaren kidea. Bermeon sortua, frankismotik ihesi Argentinara erbesteratua, Euskadira itzuli zen, eta bertan garatu du bere obra, bertan hartzen du zentzu osoa. Euskadik XX. mendeko erreferente artistiko nagusietako bat galdu du haren heriotzarekin. Pintorea, eskultorea, zinemagilea, artista polifazetikoa; ezagutu daitekeen egiazko aztarna ezabaezina utzi du. Haren lanak luzaroan iraungo du; oraingo eta etorkizuneko belaunaldientzako ondarea da, eta, seguruenera, are garrantzi handiagoa hartuko du urteen igarotzeak ematen duen ikuspegiarekin. Agur eta ohore, jauna.

 

Guztia irakurri

 

 

 

La sociedad vasca lamenta profundamente el fallecimiento de Néstor Basterretxea. Miembro durante muchos años de la diáspora vasca. Nacido en Bermeo, exiliado a la Argentina, huyendo del franquismo, volvió a Euskadi, donde ha desarrollado y donde adquiere pleno sentido su obra. Con su muerte, Euskadi pierde a uno de sus principales referentes artísticos del siglo XX. Pintor, escultor, cineasta, artista polifacético, deja una huella imborrable, reconocible y auténtica. Su trabajo perdurará con el paso de los años; es un legado para las generaciones presentes y futuras, que a buen seguro cobrará una mayor relevancia, si cabe, con la perspectiva que otorga el paso de los años. Agur eta ohore, jauna.
 

Ampliar noticia

 

>  Lehendakariak, Euskadin akreditatua dagoen kontsul-taldea hartu du

 

> El Lehendakari recibe a los representantes del cuerpo consular acreditado en Euskadi

Iñigo Urkullu lehendakariak Euskadin akreditatua dagoen kontsul-taldeak egiten duen lana azpimarratu du eta herrialdeen arteko lankidetza nabarmendu ere. Izan ere mundura irtetzea da, lehendakariaren hitzetan, Jaurlaritzaren ardatzetariko bat, Basque Country 2020 Estrategia alegia. Lehendakariak azaldu duenez, estrategia honek lau palanka ditu Euskadik hazkundea eta enplegua izateko: inbertsioa, industria, berrikuntza eta nazioartekotzea. Lehendakariak, Marian Elorza Kanpo Harremaneko idazkari nagusiak lagunduta, nazioartekotzea eta hitzartzea estrategia honetako abiapuntua izan direla azaldu du kontsul-taldearen aurrean.

 

Guztia irakurri

 

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here

 

 

El Lehendakari Iñigo Urkullu ha subrayado la labor de los representantes del cuerpo consular acreditado en Euskadi y ha destacado la importancia de la colaboración entre países. Abrirse al mundo es uno de los “ejes fundamentales” del Gobierno, ha apuntado el Lehendakari, haciendo referencia a la estrategia Basque Country 2020. Esta estrategia cuenta, según ha indicado el Lehendakari, con cuatro palancas para “volver al crecimiento y al empleo en Euskadi”: Inversión, Industria, Innovación e Internacionalización. El Lehendakari, acompañado por la Secretaria General de Acción Exterior, Marian Elorza, ha explicado ante el cuerpo consular que la internacionalización y la concertación han sido el punto de partida de esta estrategia.

 

Ampliar noticia

 

> SPRI bila dabil AEBetan euskal enpresentzako negozio aukerak eskaintzen dituzten sektore eta Estatuak

 

> SPRI busca en EE.UU. sectores y Estados con oportunidades de negocio para la empresa vasca

SPRI-Euskadiko Enpresen Agentziak Estatu Batuetara (AEB) bidaiatu du aste honetan bertan euskal enpresentzako negozio aukera gehien eta onenak eskaintzen dituzten sektore eta Estatuen bila, berauek izango direlako AEBetarako garatzen ari den plan estrategikoaren jarduera-ekintza garrantzitsuenak. Alexander Arriolak, SPRI Taldeko zuzendariak, AEBetan kokatutako euskal enpresak bisitatuko ditu asteon, bertatik bertara ezagutzeko beren egoera, eta banku multilateralekin ere elkartuko da (hala nola, Munduko Bankua eta Garapenerako Amerika Arteko Bankua – BID), finantza baldintza onak dituzten maileguak ematen dizkietelako herrialde gorakorrei.

 

Guztia irakurri

 

 

La Agencia empresarial de Euskadi, SPRI, busca en Estados Unidos aquellos sectores y Estados donde pueden surgir más y mejores oportunidades de negocio para la empresa vasca y que serán el centro de actuación del plan estratégico que se está desarrollando para ese país. El director del Grupo SPRI, Alexander Arriola, visita esta misma semana empresas vascas implantadas en EE.UU., para conocer de primera mano su situación, y se reunirá con bancos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apoyan préstamos en condiciones financieras favorables a los países emergentes.

 

Ampliar noticia

 

> Ecomac Txileko enpresa taldeak enpresa bat sortuko du euskal diasporako inbertsioa Euskadira erakartzeko

 

> El grupo chileno Ecomac crea una empresa para atraer a Euskadi inversión de la diáspora vasca

Ecomac Txileko enpresa taldeak, Fagor-en prozesu konkurtsalean Edesa-ren kontrola hartzeko lehiatzen ari dena, apustu irmoa egingo du Euskadin. Enpresa bat jarriko du Bizkaian. Gonzalo Uriarte enpresari euskal-txiletarrak eta Ecomac taldeko gai korporatiboen kudeatzaileak adierazi duenez, "inbertsio-antena bat" izango da, "kanpoan  bizi diren euskal jatorriko inbertitzaileak Euskadira erakartzeko" hain zuzen ere. Enpresa hori Bizkaian geratuko da finkatuta.  Hortik arduratuko da  "deia zabaltzen" kanpoan. Ecomac-ek espero du beste enpresa  askok erantzutea, eta inbertsioak egitea Euskadin. Irudian, Gonzalo Uriarte, Ecomac-eko exekutiboa, Bilboko itsasadarraren aurrean.

 

Guztia irakurri

 

 

El grupo empresarial chileno Ecomac, que puja por hacerse con el control de Edesa en el proceso concursal de Fagor, va a realizar una apuesta firme en Euskadi. Establecerá una empresa en Bizkaia. Será, según ha manifestado el empresario vasco-chileno Gonzalo Uriarte, gerente de asuntos corporativos del grupo Ecomac, “una antena de inversión” para, precisamente, “atraer a Euskadi a inversionistas de origen vasco que viven en el exterior”. Esa empresa quedará fijada en Bizkaia, desde donde se encargará de realizar el "efecto llamada" al exterior. Ecomac espera que otras muchas empresas respondan y realicen inversiones en Euskadi. En la imagen, el ejecutivo de Ecomac, Gonzalo Uriarte, frente a la ría de Bilbao.

 

Ampliar noticia

 

> Zer baserritatik dator zure abizena. Jakin ezazu "Gure Abi Izenak" liburuarekin

 

> De qué caserío procede tu apellido. Averígualo con el libro "Gure Abi Izenak"

Oikonimoak edo etxeen izenak, horiek dira Iñigo Rementeria gernikarraren ikerketa zabalaren oinarria. Izan ere, Bizkaiko eta Gipuzkoako abizen gehienek baserriaren eta etxearen izena hartzen dute. "Gure Abi Izenak" liburuan Bizkaiko eta Gipuzkoako ia 10.000 abizenen jatorrizko etxeak bildu eta argitaratu ditu, eta lan hori Antzinako genealogia elkartearen webgunean dago eskuragarri. Trentoko konzilioan (1545-1563), beste erabaki askoren artean, bataio, ezkontza eta heriotzeen liburuak idaztea erabaki zen. Bertan gurasoen izenak eta abizenak ipiñiz. Baina sasoi horretan ez zegoen papelik, NANik, ezta pasaporterik, eta jatorriko baserria abizena bihurtu zen.

 

Guztia irakurri

 

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here

 

 

Los oicónimos, los nombres propios de las casas, son la base de la amplia investigación del gernikarra Iñigo Rementeria. Muchos de los apellidos de Bizkaia y Gipuzkoa tienen su origen en los nombres de los caseríos y casas. En el libro "Gure Abi Izenak" ha reunido datos de casi 10.000 apellidos de Bizkaia y Gipuzkoa, que pueden consultarse gratis online en la web de la asociación de genealogía "Antzinako". En el Concilio de Trento (1545-1563) se decidió, entre otras muchas cosas, escribir registros de nacimiento, bodas y defunciones, incluyendo los apellidos de los padres. Pero en esa época no había papel, ni DNI, ni pasaporte y el caserío de origen se convirtió en el apellido.

 

Ampliar noticia