EuskalEtxeak. Portal de y para los centros vascos

  1. Inicio
  2. Red Euskaletxeak
  3. Boletín digital
  4. Euskal Etxeak Digitala #572

Euskal Etxeak Digitala #572

 572 ZK.
2015 / 03 / 2-6

 

Nº 572
2-6 / 03 / 2015

> Euskal etxeak dauden tokietara bira kulturalak egiteko diru-laguntzak

 

> Ayudas para la realización de giras culturales en lugares con centros vascos - euskal etxeak

Otsailaren 24an Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman zion euskal etxeak dauden tokietara bira kulturalak egiteko diru-laguntza sorta bati. Laguntza horien guztizkoa 40.000 eurokoa da eta diru-laguntza horietara biltzeko aukera izango dute Euskal Autonomia Erkidegoan egindako ekoizpen kulturalek, euskal etxeak dauden tokietan erakutsi nahi badute obra eta euskal etxeen gonbidapena jaso badute. Diru-laguntzon bitartez, joan-etorriko txartela, osorik edo zati bat, ordainduko da. Diru-laguntza horiek eskuratzeko eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da diru-laguntzon deialdia EHAAn argitaratzen denetik. Deialdia EHAAn argitaratu da joan den asteartean, 2015ko martxoaren 3an.

Guztia irakurri

 

572 image003

El Consejo de Gobierno dio luz verde el 24 de febrero a la convocatoria de ayudas para la realización de giras culturales con destino a lugares en donde estén radicados centros vascos - euskal etxeak. A estas ayudas, cuya cuantía total asciende a 40.000 euros, podrán optar todas aquellas producciones de carácter cultural que se realicen en la Comunidad Autónoma Vasca que deseen exponer su obra en lugares que cuenten con centros vascos - euskal etxeak, previa invitación de estas. El plazo de presentación de las solicitudes para acceder a estas ayudas, que servirán para cubrir total o parcialmente los gastos del trayecto al lugar de destino, finaliza pasado un mes desde la publicación de su convocatoria en el BOPV. La convocatoria se ha hecho pública en en el BOPV del martes 3 de marzo de 2015.

Ampliar noticia

 

> Euskadi munduko turismo-azoka garrantzitsuenean: ITB Berlinen

 

> Euskadi en la feria de turismo más importante del mundo: ITB Berlín

Alemaniako hogeita hamar turoperadore eta hedabide inguruk hartu dute parte Eusko Jaurlaritzak egin duen Euskadi turismoguneari buruzko aurkezpenean Berlingo azokan, munduko garrantzitsuena. Herrialdearen nortasun-ondarea, basque style deritzonean islatzen dena, nabarmendu da, baita euskal turismo-eskaintzaren aniztasuna ere; izan ere, hiriburu oso ezberdinak ditu, baita kostaldea eta mendia ere, baina beti gastronomiaren eta gizartearen kalitatea ezaugarri komuna dutela, alemaniarrentzat erakargarriak. Euskadira iristen diren turista guztien % 3 Alemaniatik datoz, baina azken 5 urteetan % 23,5eko hazkunde nabarmena izan du turista alemaniarren kopuruak. Gaur egun Bilborako zuzeneko hegaldiak daude Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Munich eta Stuttgartetik. Bisitatzen gaituzten alemaniarrek 90,82 euro gastatzen dituzte batez beste, eta 5,38 gau ematen dituzte bertan batez beste (aisia-turismoaren batezbestekoa 4 gau da).

Guztia irakurri

572 image004

Cerca de treinta turoperadores y medios de comunicación alemanes especializados han participado en una presentación que, sobre el destino Euskadi, ha realizado el Gobierno Vasco en la feria de Berlín, la más importante del mundo. Se ha destacado el patrimonio identitario de Euskadi, que tiene reflejo en el denominado “basque style”, y la diversidad de la oferta turística vasca gracias a un destino multiproducto, con capitales muy diferentes, con costa y montaña, y con el denominador común de la calidad gastronómica y social, atractivas para el público alemán. El turismo alemán supone el 3% del total, pero ha tenido un notable crecimiento, del 23,5%, en los últimos 5 años. En la actualidad existen vuelos directos a Bilbao desde Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Munich y Stuttgart. El gasto medio de los alemanes que nos visitan es de 90.82 euros y su estancia media, de 5,38 noches, por encima de la media que para el turismo de ocio es de 4 noches.


Ampliar noticia

 

> Donostia 2016k diruz lagunduko ditu herritarren eta elkarteen proiektuak 

 

> Ciudadanos y asociaciones recibirán ayudas para poner en marcha proyectos de San Sebastián 2016

Donostia San Sebastián Europako Kultura Hiriburua - 2016k (DSS 2016) 214.920 euro erabiliko ditu, herritarren eta irabazteko asmorik gabeko elkarteen ekimenak diruz laguntzeko, Energia Olatuak programaren bidez.  Deialdi publikoak egingo dituzte, eta zozketa batean aukeratutako 75 herritarren kontseilu batek ebatziko du dirua zer proiekturentzat den.  Ardora izena izango du gizon-emakume talde horrek. Proiektua garatzeko, 2014an Europako kultur hiriburu izan zen hiri batera begiratu dute, Umea hiriaren (Suedia) “esperientzia arrakastatsura”, baina Donostia 2016ren filosofiara egokituko dute egitasmoa, “parte-hartzea proiektuaren ADNan baitago”. Horrela, herritarrek zuzen-zuzenean parte hartuko dute Donostia 2016ko programazioan. Kulturaren europar hiriburutzak diruz lagunduko ditu partikularrek eta irabazteko asmorik gabeko elkarteek proposatutako hainbat proiektu, eta, horrela, Pablo Berastegui buru duen taldearen programazioa osatuko dute.

Guztia irakurri

 

572 image005

Donostia San Sebastián Capital Cultural Europea - 2016 (DSS 2016)destinará 241.920 euros a actividades propuestas por particulares y asociaciones sin ánimo de lucro a través del programa Olas de Energía. Lo hará mediante convocatorias públicas, que serán resueltas por un consejo ciudadano de 75 personas elegidas por sorteo, denominado Ardora. Este proyecto está inspirado en la "exitosa experiencia" desarrollada en 2014 por la localidad sueca de Umea en su año de Capitalidad, aunque con las "características propias" de Donostia 2016, de la que la participación "forma parte de su ADN". De modo que la ciudadanía tendrá parte activa en la programación de San Sebastián 2016 y la Capitalidad Europea de la Cultura apoyará económicamente las actividades propuestas por particulares y asociaciones sin ánimo de lucro, que complementarán las que prepara el equipo que dirige Pablo Berástegui.

Ampliar noticia

 

> Xabier Irujo: "Liverpool-en euskaraz irakasten dela Manuel Irujok ikusiko balu, bere gizaldiak pairatu zuen erbesteak fruitua izan duela esango luke"

 

> Xabier Irujo: "Si Manuel Irujo viera que se enseña euskera en la Universidad de Liverpool, pensaría que el exilio y resistencia de su generación han dado fruto"

Ingalaterran dabil egunotan Xabier Irujo historialaria, Liverpooleko Unibertsitateko Manuel Irujo Fellowship katedrako irakasle gonbidatu lanean. Katedrak Manuel Irujo euskal politikariaren inguruko lanak sustatzeko helburua du aurten eta gaia ederki ezagutzen du haren iloba Xabierrek. "Manuel Irujok Euskal Herriaren independentzia defendatu zuen Churchillen aurrean Londresen 1940an, bai eta britaniar administrazioaren eskutik euskal errepublika osatzeko idatzitako ituna lortu ere. Irujok bonbatutako Londresen ekin zion harira ekin beharko genioke egun, nazio gisa euskal errepublika Europan garatu eta osatzeko", dio Xabier Irujo Ametzagak, irudian dagoena.

Guztia irakurri

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here

 

572 image006

El historiador Xabier Irujo está estos días en IngIaterra, como profesor invitado de la Cátedra Manuel Irujo Fellowship de la Universidad de Liverpool. Este año la cátedra se centra en impulsar estudios sobre el político Manuel Irujo, figura destacada del exilio vasco. Xabier es su sobrino, por lo que conoce el tema de primera mano. "Manuel Irujo defendió la independencia de Euskal Herria ante Churchill en Londres en 1940, y logró un acuerdo escrito de la administración británica para crear una república vasca. Deberíamos retomar el hilo de Irujo en aquel Londres bombardeado, para desarrollar y construir una república vasca en Europa", afirma Xabier Irujo Ametzaga, que aparece en la imagen.

Ampliar noticia

> Danimarkan aurkitu dute lapurtera klasikoan idatzitako lehen liburua

 

> Encuentran en Dinamarca el primer libro escrito en labortano clásico

Hainbat mendez desagertuta egon ondoren Esteve Materra frantziskotarrak 1617.urtean lapurtera klasikoan idatzitako lehen liburua, "Doctrina Christiana", aurkitu dute Danimarkako Errege Liburutegian. EHUn doktoretza tesia prestatzeko filologo gazte batzuk sortutako Aizti Bihia elkarteak egindako ikerketari esker aurkitu dute idazlana. Liburu honek eman zion hasiera lapurtera klasikotzat daukagunari eta hori da Axularren "Gero" liburuan erabiltzen den euskalkia zein euskara batuaren zutabearen oinarria den. Horretaz gain, euskaraz idatzi den lehen idazlanetako bat da, bere aurretik Etxepareren "Linguae Vasconum Primitiae" (1545), Leizarragaren "Testamentu Berria, Kalendera eta ABCa" (1571), "Refranes y Sentencias" bilduma (1596), Bertolaza arabarraren doktrina elebiduna (1956) eta Santo de Elosoren doktrina (gaur egun galduta dagoena) daude.

Guztia irakurri

 

 

572 image007

Han hallado en la Biblioteca Real de Dinamarca el primer libro en euskera labortano clásico, "Doctrina Christiana", escrito por Esteve Materra en 1617 y que hasta ahora estaba oculto. El libro lo han encontrado los jóvenes de Aizti Bihia, una asociación creada por investigadores que preparan su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El libro dio comienzo al llamado euskara labortano clásico, dialecto utilizado en la obra "Gero" de Axular y que sirvió como modelo para la configuración del euskera unificado o batua. Es una de los primeras obras impresas en euskera y sólo esta precedida por "Lingua Vasconum Primitiae", de Etxepare (1545), "Testamentu Berria, Kalendrera eta ABCa" de Leizarraga (1571), la colección "Refranes y Sentancias" (1596), la doctrina bilingüe del alavés Bertolaza (1596) y la doctrina de Sancho de Elso, ya perdida.

Ampliar noticia