EuskalEtxeak. Portal de y para los centros vascos

  1. Inicio
  2. Red Euskaletxeak
  3. Boletín digital

Euskal Etxeak Digitala #569

 569 ZK.
2015 / 02 / 9-13

 

Nº 569
9-13 / 02 / 2015

> Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritzak euskal etxeentzako diru-laguntzak esleitu ditu

 

> La Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior concede las subvenciones a las euskal etxeak

2014ko urteari dagokion euskal etxeei eta federazioei zuzendutako diru- laguntzen deialdiaren esleipenaren emaitza atera da. Oraingo honetan, 704.997 euro eman dira IV. kapituluan (ekintzak eta jarduera) eta 40.000 euro VII. kapituluan (azpiegiturak). Guztira, 82 eskaera jaso dira, eta, halaber, edizio honetan, 82 euskal etxe horiek dirulaguntza lortu dute. 18 herialdekoak dira IV. kapituluan (Alemania, Ameriketako Estatu Batuak, Argentina, Australia, Belgika, Brasil, Espainia, Frantzia, Italia, Kanada, Kolonbia, Kuba, Mexiko, Peru, Txile, Txina, Uruguai eta Venezuela) eta 4 herrialdekoak VII. kapituluan (Argentina, Kanada, Mexiko eta Uruguai). Esleipen dokumentu osoa eskuragarri dago esteka honetan.

Guztia irakurri

Se ha hecho pública la adjudicación de subvenciones a las euskal etxeak y federaciones correspondiente a la convocatoria de 2014. En esta ocasión, se han adjudicado 704.997 euros en el capítulo IV (actividades y funcionamiento) y 40.000 euros en el capítulo VII (infraestructuras). Se han recibido un total de 82 solicitudes y, asimismo, en esta edición, esas 82 euskal etxeak han recibido subvención. En el caso del Capítulo IV provienen de 18 países (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, México, Perú, Uruguay y Venezuela) y de 4 países en el Capítulo VII (Argentina, Canadá, México y Uruguay). El documento de adjudicación completo está disponible en el siguiente enlace.

Ampliar noticia

 

>  Novia Salcedo Fundazioak eta Euskadiren Estatu Batuetako Ordezkaritzak Nazio Batuen Gazteriaren Bilkuran parte hartu dute

 

> Fundación Novia Salcedo y la Delegación del Gobierno Vasco en Estados Unidos participan en el Foro de la Juventud de las Naciones Unidas

Novia Salcedo Fundazioak, Bilbon egoitza duen erabilera publikoko erakunde kultural pribatuak eta Euskadiren Estatu Batuetako Ordezkaritzako zenbait kidek 2015eko Nueva Yorkeko hirian izan den Nazio Batuen Gazteriaren Bilkuran parte hartu dute. Fundazioak Nazio Batuen egoitza bisitatu du "Pegasus" proiektua aurkezteko. "Pegasus" nazioarteko izaera duen kanpaina da eta bere helburua Nazio Batuetako Biltzar Orokorrak 2019-2028 hamarkada Gazteriaren Enpleguaren hamarkada modura aitortzea da eta herrialde eta erakundeentzako aldaketa sozial eta ekonomikoa bideratzeko motore eta aukera izatea nahi du.

Guztia irakurri

La Fundación Novia Salcedo, organización cultural privada de utilidad pública con sede en Bilbao, y miembros de la Delegación del Gobierno Vasco en los Estados Unidos han participado en el Foro de la Juventud de las Naciones Unidas 2015 que ha tenido lugar en la ciudad de Nueva York. La fundación ha acudido a las sede de las Naciones Unidas con el fin de promocionar  su proyecto "Pegasus". Se trata de una campaña de carácter internacional que busca que la Asamblea General de las Naciones Unidas declare 2019-2028 la Década de Empleo Juvenil como oportunidad y motor de transformación económica y social.

Ampliar noticia

 

> Informazio-gizartearen ikuspegia 2014

 

> Panorama de la sociedad de la información en Euskadi 2014

Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak, 2014 urteko Informazioaren Gizartearen Panorama biltzen duen dokumentua garatu du. Dokumentua hiru atalez osatuta dago eta amaieran ondorioak eta grafiko eta taulak biltzen ditu. Lehen atalean euskal gizartean, etxeetan, enpresetan eta landa munduan teknologia zehatz batzuen ezarpena aztertzen da, bigarren atalean ordenagailuaren erabilera Euskadin aztertzen da eta hirugarrenean interneten erabilera. Txostena gaiarekin harremana duten ondorioekin amaitzen da.

Guztia irakurri

El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, ha elaborado un documento que refleja el panorama de la Sociedad de la Información en 2014. El documento consta de tres capítulos, unas conclusiones e incluye un índice de gráficos y tablas. En el primer capítulo se refleja el grado de implantación de las TICs en la sociedad vasca, en los hogares, en las empresas y en el mundo rural. En el segundo capítulo se analizan los usos del ordenador en la población de Euskadi, su frecuencia según edad, relación  con la actividad, género y territorio histórico, así como la evolución en los últimos años y en el tercer capítulo se analiza el uso de internet. El documento recoge las conclusiones sobre distintos temas relacionados con la Sociedad de la Información.

Ampliar noticia

 

>  Euskadik oso gertu darrai berrikuntza handidun herrialdeetatik

 

> Euskadi sigue manteniéndose muy cerca del grupo de países con alta innovación

Eustatek erabilitako datuen arabera Euskadi Europako Batasuneko batez bestekoaren sei ehunen azpitik eta eta berrikuntza handidun herrialde-taldetik ehunen batera kokatzen da. Batasuneko Berrikuntza Adierazleen Panelak lau kategoriatan saila daitezke: aurrenekoan berrikuntza liderrak, bigarrenean berrikuntza handidunak, hirugarren taldean berrikuntza apaldunak daude, eta laugarren taldean berrikuntza txikidunak. Batasuneko Berrikuntza Adierazleen Panel berria hiru bloke nagusitan egituratzen da, zortzi dimentsio, eta 25 adierazle. Euskadi dimentsio hauetako bitan nabarmentzen da: Giza Baliabideetan eta Enpresa Inbertsioan.

 

Guztia irakurri

 

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here

 

Según datos de Eustat Euskadi se sitúa seis centésimas por debajo de la media de la Unión Europea y a una centésima del grupo de países con alta innovación. El Panel de Indicadores de Innovación Europeo está dividido en cuatro categorías, en primera línea están los países líderes en innovación, en el segundo grupo están los países con alta innovación, en el tercer grupo están los países con innovación moderada y en el último grupo están los países con  baja innovación. El Panel de Indicadores de Innovación Europeo se estructura en tres bloques principales, con ocho dimensiones, para un total de 25 indicadores. Euskadi sobresale en dos de estas dimensiones con respecto a la media europea: en recursos humanos y en inversión empresarial.

 

Ampliar noticia

> Euskal baleazaleen aztarnak jarraituz

 

> Siguiendo las huellas de los balleneros vascos

Nueva Yorken bizi den Iñaki Arizmendi beasaindarra 2017ko ekainean Terranova eta Labradorean zehar 200 lagunentzako egingo den bidaia antolatzen ari da. “Terranova eta Labradorren euskal baleontzien aztartetatik” izeneko proiektua Ocean Endeavour ontzi izotz-hauslean egingo da,  eta horri esker, posible izango da bestela ia bisitatzeko ezinezkoak diren lekuetara heltzea.  Bidaian partehartzaileek XVI. mendean inguru hauetan bizi ziren balezaleen istoria ezagutu ahalko dute. Sabin Egilior filmegileak ere parte hartuko du proiektuan eta espedizioaren dokumentala egingo du, orain urte batzuk AEBetako 66.errepide mitikoan barrena egin zuen bezela Arizmendirekin. Lurralde horietan eskarmentu handiko adituak izango dituzte gidari, hala nola, Robert Grenier, Manu Izagirre eta Latonia Hartley historialaria.

Guztia irakurri

 

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here

El beasaindarra afincado en Nueva York Iñaki Arizmendi organiza para 2017 un viaje para 200 personas por Terranova y Labrador a bordo de un rompehielos. El proyecto “Tras las huellas de los balleneros vascos en Terranova y Labrador” se realizará a bordo del barco Ocean Endeavour que capacita la accesibilidad a parajes que, de lo contrario, es casi imposible visitar. En el viaje se revivirán las experiencias de aquellos vascos que llegaron a estas tierras en el siglo XVI para cazar de ballenas. El realizador Sabin Egilior tomará parte en el proyecto y hará un documental sobre la expedición, al igual que ocurrió hace un par de años cuando Arizmendi y él grabaron una serie documental recorriendo la Ruta 66 de EE.UU. Se contará asimismo con el asesoramiento de especialistas como Robert Grenier, Manu Izagirre y la historiadora Latonia Hartley.

Ampliar noticia

 

Leer más...

Resultados 129 - 144 de 150