EuskalEtxeak. Portal de y para los centros vascos

  1. Inicio
  2. Red Euskaletxeak
  3. Boletín digital
  4. Euskal Etxeak Digitala # 719

Euskal Etxeak Digitala # 719

 719 ZK.
2018 / 12 / 10 - 21

 

Nº 719
10 - 21 / 12 / 2018

>  Lehendakariaren Gabon mezua Kanpoan den Euskal Komunitateari

 

> Mensaje de Navidad del Lehendakari a la Comunidad Vasca en el Exterior

Bere Gabon Mezuan, munduan zehar zabaldurik dagoen euskal familia osatzen duten pertsonei zuzenduta, Iñigo Urkullu Lehendakariak Euskadi herri serioa dela adierazten du. Aurrera goaz esparru ekonomikoan eta sozialean, eta aurrera goaz bizikidetzaren bidean ere, indarkeriak gure iragan hurbilean utzi dizkigun zauriak osatuz. Gure herriak ahal duena egin etorkizunean ikaragarria dela, guztiok, mundu osoko euskaldunok, batera lan egiten badugu, gogora ekartzen digu Lehendakariak. Halaber, Lehendakariak aurreratzen du datorren 2019an kanpoan diren Euskal Gizataldeen Mundu-Batzarra egingo dela, segur asko Bilbon eta urriaren hilabetean zehar.

 

Guztia irakurri

 

In addition to Basque and Spanish, this news is also available in English by clicking on here

 

En su Mensaje de Navidad dirigido a las personas que componen la gran familia vasca expandida por el mundo, el Lehendakari Iñigo Urkullu declara que Euskadi es un país serio. Avanzamos en el ámbito económico y social, avanzamos también hacia una nueva convivencia sanando las heridas de la violencia de nuestro pasado más reciente. El potencial de nuestro país es formidable si trabajamos todos juntos, vascos y vascas de todo el mundo, nos recuerda el Lehendakari. El Lehendakari anuncia asimismo que el próximo año 2019 vamos a celebrar el VII Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el exterior, que probablemente tendrá lugar en Bilbao durante el mes de octubre.

 

Ampliar noticia

 

À part basque et espagnol, cette information est aussi disponible en français en cliquant ici

 

Argitaratu da 2018ko diru-laguntzen esleipena kanpoan egoera larrian dauden pertsonentzat

 

 Publicada la adjudicación para 2018 de ayudas a personas del exterior en situación de extrema necesidad

Argitaratu da 2018ko abenduaren 10eko EHAAn, astelehenarekin, kanpoan egoera larrian dauden pertsonentzako diru-laguntzen esleipena. Dokumentu horretan jaso da Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendariaren ebazpena, 2017ko azaroaren 26koa, euskal etxeei diru-laguntzak ematen dizkiena atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko. Orotara 126.313,80 euro esleitu dira, banatuta ondorengo familia unitateen artean: 13 Argentinan, 17 Txilen, 65 Kuban, 1 Mexikon eta 13 Venezuelan.

 

Guztia irakurri

Se ha publicado en el BOPV del lunes 10 de diciembre de 2018 la adjudicación correspondiente a 2018 de ayudas a personas del exterior en situación de extrema necesidad. El documento recoge la resolución del director para la Comunidad Vasca en el Exterior, de 26 de noviembre de 2018, por la que se adjudican prestaciones económicas a centros vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero. En total se han adjudicado 126.313,80 euros, distribuidos entre 13 unidades familiares en Argentina, 17 en Chile, 65 en Cuba, 1 en México, y 13 en Venezuela.

 

Ampliar noticia

 

> Euskal etxeentzako 2018ko diru-laguntzak esleitu dira

 

Adjudicadas las subvenciones 2018 a las euskal etxeak

Atera da 2017ko deialdiari dagokion euskal etxeei eta federazioei zuzendutako diru-laguntzen esleipena. Deialdi honetarako 837.427,52 euro esleitu dira, 717.427,52 euro IV. kapituluan (ohiko gastuak eta jarduerak antolatzekoan) eta 120.000 euro VII. kapituluan (azpiegituretan). Euskal etxe esleipendunak 19 herrialdekoak dira IV. kapituluan (Alemania, Amerikako Estatu Batuak, Argentina, Australia, Belgika, Brasil, Erresuma Batua, Espainia, Frantzia, Italia, Kanada, Kolonbia, Kuba, Mexiko, Peru, Txile, Txina, Uruguai eta Venezuela) eta 7 herrialdekoak VII. kapituluan (Argentina, Espainia, Frantzia, Mexiko, Txile, Uruguai eta Venezuela).

 

Guztia irakurri

 

Se ha publicado la adjudicación de subvenciones a las euskal etxeak y federaciones correspondiente a la convocatoria de 2018. En esta ocasión, se han adjudicado un total de 837.427,52 euros, 717.427,52 euros en el capítulo IV (actividades y funcionamiento) y 120.000 euros en el capítulo VII (infraestructuras). En el Capítulo IV las euskal etxeak adjudicatarias provienen de 15 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Perú, Reino Unido, Uruguay y Venezuela) y de 7 países en el Capítulo VII (Argentina, Bélgica, Chile, Estados Unidos de América, Estados Unidos de AméricaFrancia, Uruguay y Venezuela).

 

Ampliar noticia

 

> Euskadiko Etorkinak Gizartean Integratzeko eta Parte Hartzeko Foroak eta "Espainiara Itzultzeko Plana"

 

> Pleno del Foro para la Integración y Participación Social de la Ciudadanía Inmigrante en el País Vasco y "Plan de Retorno a España"

Euskadiko Etorkinak Gizartean Integratzeko eta Parte Hartzeko Foroa Vitoria-Gasteizko Apaizgaitegian izan da. Bertan egon da Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritza ere, bilerara ekarri diren informazio eta esperientziak eskuratzeko horrela Zuzendaritzak dituen euskal herritarrentzako itzulerako politikak sustatu ahal izateko. Bestalde, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendariak, Gorka Álvarez Aranburuk, eta Enplegu eta Laneko sailburuordeak (Enplegua eta Gizarte Politikak), Marcos Muro Nájerak, parte hartu dute bilera batean Autonomia Ergidego eta Migrazioen Estatuko Zuzendaritzarekin "Espainiara Itzultzeko Plana" ezagutu eta eztabaidatzeko. Plan hori Espainiako Gobernua osatzen ari da dagoeneko. Honekin batera doan irudian Marcos Muro eta Gorka Álvarez Aranburu.
 

 

 

Guztia irakurri

El Pleno del Foro para la Integración y Participación Social de la Ciudadanía Inmigrante en el País Vasco se ha desarrollado en el Seminario Diocesano de Vitoria-Gasteiz. La Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior ha tomado parte en el Foro, de cara a recoger información y experiencias para impulsar su política de retorno de ciudadanas y ciudadanos vascos. Por otra parte, el Director para la Comunidad Vasca en el Exterior Gorka Álvarez Aranburu y el Viceconsejero de Empleo y Trabajo (Empleo y Políticas Sociales) Marcos Muro Nájera han participado en una reunión con las Comunidades Autónomas y la Secretaría de Estado de Migraciones para conocer y discutir el "Plan de Retorno a España", en proceso de elaboración por parte del Gobierno de España. En la imagen adjunta Marcos Muro y Gorka Álvarez Aranburu.

 

 

Ampliar noticia

 

> Agenda eta erreferentziak

 

> Agenda y referencias

 

Lehendakariak Jon Rahm bizkaitar golf-jokalaria hartu du

 

Eusko Jaurlaritzaren Euskal Etxeen Erregistro Ofizialean beste euskal etxe bi sartu dira: General Belgrano (Argentinako) eta Trujillokoa (Perun). Dagoeneko 193 euskal etxe dira munduan zehar zabaldurik

 

"Itzulitakoak" kolektiboa sortu da Bizkaian

 

Madrilgo Euskal Etxea: Santo Tomas-eko Txistorrada. Ostiralean, abenduak 21

 

What is their favorite word in Euskara?

 

Dania JAI ALAI documentary

 

The American Calendar

 

Euskadiko ordezkariak AEBtan Euskadi Basque Country 2030 Agenda azaldu du Nazio Batuen Erakundearen aurrean

 

With millions of EU citizens enjoying their right to live in another EU country, over 50% of Europeans cite freedom of movement as the EU's greatest achievement. However, challenges remain, as Fundamental Rights Agency's reports reveal: Making EU citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights and Country studies for the project 'Living in another Member State: barriers to EU citizens' enjoyment of their rights'

 

Abenduaren 21ean estreinatuko da: Dantza (EN)

 

Diasporaren Gutunen VI. Literatura Lehiaketa. Aurkezteko epea 2019ko Urtarrilaren 20an amaituko da

 

Gabon zoriontsuak eta Urte Berri on! Gu urtarrilaren 11ean itzuliko gara.

 

Zorionak! Merry Christmas & Happy New Year! We will be back on January 11th.

 

El Lehendakari recibe al golfista vizcaíno Jon Rahm

 

El Registro Oficial de Euskal Etxeak del Gobierno Vasco incorpora dos nuevos centros: General Belgrano (Argentina) y Trujillo (Perú). Ya son un total de 193 euskal etxeak repartidas por el mundo

 

Surge en Bizkaia el colectivo "Itzulitakoak" (Los retornados-as)

 

Euskal Etxea de Madrid: Txistorrada de Santo Tomás. Viernes 21 de diciembre.

 

What is their favorite word in Euskara?

 

Dania JAI ALAI documentary

 

The American Calendar

 

El delegado de Euskadi en EE.UU. ha expuesto ante la ONU la Agenda Euskadi Basque Country 2030

 

With millions of EU citizens enjoying their right to live in another EU country, over 50% of Europeans cite freedom of movement as the EU's greatest achievement. However, challenges remain, as Fundamental Rights Agency's reports reveal: Making EU citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights and Country studies for the project 'Living in another Member State: barriers to EU citizens' enjoyment of their rights'

 

Se estrenará el 21 de diciembre: Dantza

 

Diasporaren Gutunen VI. Literatura Lehiaketa. Aurkezteko epea 2019ko Urtarrilaren 20an amaituko da

 

Zorionak! ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! Nosotros volveremos el 11 de enero.

 

Zorionak! Joyeux Noël et Bonne Année! Nous reviendrons le 11 janvier.